Δραστηριότες
Θαλάσσιες Δραστηριότητες
  • Δωρεάν πρόσβαση στην παραλία του ξενοδοχείου και στις εγκαταστάσεις πισίνας (ξαπλώστρες & ομπρέλες).
  • Πετσέτες παραλίας και πισίνας.